ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Adaptace nejmladších dětí

V úterý 31.8. od 9 do 10 hodin bude možné ve třídě Sluníček, Berušek a Broučků (třída na zámečku) strávit hodinu společně s dítětem, paní učitelkami a ostatními dětmi. Připomínám, že ve třídě Sluníček a Berušek bude od 1.-3.9. pouze dopolední provoz, aby se děti mohly zadaptovat a učitelky budou obě na ranní směně s dětmi.

Vzhledem k opatřením, prosím o doprovod pouze jednoho dospělého k dítěti a bez dalších sourozenců. Dospělí budou muset mít roušku či respirátor.

Společně si prohlédnete třídu a její zázemí, seznámíte se s učitelkami, s dětmi si pohrajete, předáte potřebné tiskopisy učitelkám, přinesete dětem věci do šatny.