ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Třídní schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí

V pondělí 28.6. se od 17 hodin uskuteční schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ, bez přítomnosti dětí. Rodiče dětí, kteří mají v naší školce sourozence, dostanou tiskopisy tento týden ve třídě a na schůzku chodit nemusí.

Schůzka se uskuteční pouze za předpokladu, že bude uskutečněno venku, v dostatečném odstupu od druhých. Bude-li pršet, předám vám od 16,30 do 18 hodin pouze tiskopisy nutné ještě k vyplnění a schůzku přesuneme na konec srpna. Případně dám na webové stránky text plánované schůzky.

Program:

Předání tiskopisů

Rozdělení dětí do tříd, učitelky

Informace o provozu a chodu naší MŠ