ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Uzavření MŠ od 1.3. 2021

Z rozhodnutí vlády ČR dochází k uzavření MŠ od 1.3. 2021 na tři týdny

Rodiče byli informováni emailem během víkendu

Pro rodiče IZS bude zajištěna MŠ Pod Homolkou V Berouně. Veškeré informace na http://www.mspodhomolkou.cz/

Zaměstnavatel musí poslat žádost o umístění dítěte na KÚ, odkud je žádost předána MŠ a ta zkontaktuje rodiče a domluví termín nástupu a další záležitosti.