ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Informace pro rodiče žáků 1. tříd – uzavření provozu ŠD z důvodu konání voleb.

Vážení rodiče,

z důvodu konání voleb dne 8.10.2021 se ruší se souhlasem zřizovatele školy školní družina pro žáky 1. tříd (1.A, B, C).

Žáky je možno vyzvednout po vyučování do 12.30hod.

Za spolupráci děkujeme.

Mgr. Iva Meškanová, vedoucí ŠD