ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Prvouka v terénu – 3.C

Prvouka v terénu V rámci prosincového tématu Ochrana člověka za mimořádných situací navštívili třeťáci králodvorské školy Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v Berouně. Zde se nás ujal tatínek jedné z žákyň a ukázal nám techniku potřebnou k zásahu při požáru, autonehodě nebo jiné živelní pohromě. Měli jsme možnost prohlédnout si hasičská auta i zázemí hasičů. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o fungování jednotky, o hasičských vozech i o ochranných pomůckách. Odvážnější děti si zkusily přilby a také si mohly vyzkoušet stříkání z proudnice. Všichni ocenili možnost poznat blíže práci hasičů, kteří jsou pro většinu dětí, ale i pro nás dospělé, velkými hrdiny. Zpět do školy se děti vracely obohacené o spoustu zážitků. Jarmila Kolářová