ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Návštěva Prahy 4.B 14.11.2022

V pondělí 14.11. 2022 se naše třída - 4.B vydala na exkurzi po pamětihodnostech naší matičky Prahy. Počasí nám přálo a po rozplynutí mlhy na nás vykouklo slunce a my jsme v plné kráse obdivovali Koňský trh, dozvěděli jsme se, kde končilo Staré Město, viděli jsme i Staroměstský orloj, když kostlivec odzvonil celou hodinu. Na Karlově mostě nás vítali racci a po Nerudově ulici jsme vystoupali až na Pražský hrad. Mnozí z nás poprvé navštívili katedrálu sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Naše vycházka byla zakončena průzkumem Zlaté uličky. Naštěstí nikdo z nás neskončil v Daliborce, a tak můžeme vyprávět, že jsme byli na místech, kde se psaly naše české dějiny. Třída 4.B