ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLAKrálův Dvůr, Jungmannova 292

Projekt 6.A

Významné české osobnosti ve výchově k občanství Žáci 6. A ze ZŠ a MŠ Králův Dvůr pracovali po dobu tří týdnů na projektu, který se zabýval významnými českými osobnostmi. Projektu jsme se věnovali hlavně při hodinách výchovy k občanství. Téma projektu i skupinu spoluřešitelů jsme si vylosovali, ale konkrétní osobnost jsme si zvolili sami. Předem jsem si připravili potřebné informace, s ostatními členy skupiny jsem vytvořili návrh a dali se do práce. Projekt jsme nedělali najednou, takže každý den jsme měli jiné nápady. Když jsme měli plakáty hotové, prezentovali jsme je před třídou. Plakáty jsme vystavili ve spojovacím můstku mezi budovami. Jeden plakát ovšem nechtěl držet přilepený na místě, a to Zátopek, který nikdy neměl běhu dost. Zajímavostí také je, že jsme projekty zvládli, i když jsem si skupinky nevytvořili sami. Žáci 6. A