Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

21.05.2020

Zápis žáků do školní družiny 20_21

Zápis k zájmovému vzdělávání ve školní družině na školní rok 2020/2021 Organizace zápisu: Zápis...
12.05.2020

Seznam přijatých žáků do 1.tříd.

Seznam přijatých žáků podle přidělených kódů najdete v dokumentech ke stažení ( naše škola - dokumenty...
11.05.2020

Výuka 1.st. od 25.5.

Vážení rodiče, Rádi bychom vám sdělili několik informací týkajících se organizace výuky od 25. 5....
11.05.2020

Informace pro 9.r.

Vážení rodiče, Rádi bychom vám sdělili několik informací týkajících se organizace výuky...
04.05.2020

MS Office 365

Vážení rodiče, Rádi bychom vás informovali o komplexním prostředí pro distanční vzdělávání online,...

11.05.2020 - Výuka 1.st. od 25.5.

Vážení rodiče,


Rádi bychom vám sdělili několik informací týkajících se organizace výuky od 25. 5. 2020.


Sdělte nám zájem o docházku žáků 1. stupně (zvlášť výuka a zvlášť zájmové vzdělávání) do 18. 5. 2020 do 10h.
Vaše odpověď bude závazná a žáka nebude možné dodatečně zařadit do skupiny po 18. 5. Vaše rozhodnutí sdělte prostřednictvím třídních učitelů.
Docházka žáků bude po závazném přihlášení povinná a případná neúčast ve výuce bude muset být řádně omluvena zákonným zástupcem třídnímu učiteli.
Podmínkou účasti žáka je odevzdání vyplněného formuláře „Čestné prohlášení" 25. 5. Čestné prohlášení najdete v příloze e-mailu. Originál Čestného prohlášení odevzdají žáci při nástupu do školy. Scan či ofocený formulář zašlete do 25. 5. třídnímu učiteli.


Zařazení žáků do skupin (a učeben) obdržíte 21. 5. 2020.
Skupiny budou stanoveny do počtu 15 žáků.


1., 2., 3. ročník
- Výuka 7.55 až 11.35, dále následuje zájmové vzdělávání (obdoba družiny) do 16h
- Nástup žáků do školy je možný již od 7.00, kdy žák přichází rovnou do své určené učebny

4. ročník
- Výuka 7.55 až 11.35, dále následuje zájmové vzdělávání pro zájemce (obdoba družiny) do 16h
- Nástup žáků do školy je možný již od 7.00, kdy žák přichází rovnou do své určené učebny

5. ročník
- Výuka 7.55 až 12.30
- Vstup do školy je možný od 7.30


Škola má zajištěné dezinfekční prostředky, třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány.


Žáci jsou povinni dodržovat následující hygienická opatření (dle nařízení MŠMT):


- Vstup do budovy je umožněn pouze přihlášeným žákům (žádným doprovázejícím osobám)
- Žáci se před výukou ani po výuce neshromažďují před školou
- Ve společných prostorách nosí všichni roušky
- Žáci budou dodržovat stanovené rozestupy 2 m
- Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky
- Žák vejde do budovy školy, přezuje se v šatně a odchází do své učebny
- Ve třídě nemusí žáci ani pedagogové během výuky nosit roušky
- Každý žák bude sedět samostatně v lavici
- Při každém vstupu do třídy si žák dezinfikuje ruce


Žáci budou dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.


Pro žáky budou zajištěny teplé obědy (polévka a 1 hlavní jídlo). Obědy přihlašujte obvyklým způsobem.


Evžen Krob a Markéta Kindlová, vedení školy

Copyright © 2009-2020 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet