Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

02.04.2020

Distanční zápis žáků do 1.tříd

Vážení rodiče, zde jsou přiloženy veškeré potřebné informace a dokumenty k zápisu žáka do 1....
01.04.2020

Velikonoční ZAJÍCOV 2020

  Připojte se k akci, která běží po celé republice a pojďte S NÁMI udělat z KRÁLOVA DVORA...
31.03.2020

Platby MŠ a ŠD

Vzhledem k tomu, že rodiče mají většinou trvalý příkaz k platbě, platby za MŠ i ŠD nadále běží....
31.03.2020

Inf. o přijímacím řízení na st. šk.

INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Vyhlášení jednotné přijímací...
17.03.2020

Informace pro rodiče

Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311/637088,...

28.08.2019 - Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku

Vážení rodiče, žáci a žákyně,

posíláme Vám několik informací k novému školnímu roku.

Školní rok zahájíme 2. září 2019. Všichni žáci vstoupí do školy hlavním vchodem staré školy jako v minulém školním roce. Hlavní vchod bude otevřen v 7,40 hod a první vyučovací hodina začíná tradičně v 7,55 hod.

Žáci, kteří nastupují do 1. třídy naší školy, přijdou se svým doprovodem do tříd 1.A a 1.B, které se nachází v přízemí staré budovy školy. Zde se také v průběhu první vyučovací hodiny dozví od svých třídních učitelů všechny potřebné informace, budou přivítáni zástupci vedení města a ředitelem školy.

Informace k výuce, rozvrhu hodin, chodu školy, chodu školní družiny, kroužkům, vyučujícím a kontaktům na ně máte k dispozici na webových stránkách školy. Vše aktualizujeme. Další potřebné informace o klasifikaci a průběžné docházce najdete v systému Bakaláři.

Celý areál školy je po prázdninách upravený. Vnitřní prostory jsou čisté, uklizené, vymalované a opravené po proběhlých pracích v rámci letní údržby. V současné době pracujeme i na rekonstrukci odborných učeben. Nově vybavené budou učebny fyziky, chemie a dvě počítačové učebny na staré škole. Vybavení počítačové učebny proběhne i na nové škole. Všechny práce budou hotové do konce září. Žáci i učitelé budou moci využívat 83 nových počítačových stanic v rámci nové špičkové konektivity obou budov školy.

Věřím, že všichni společně budeme dbát o čisté a upravené prostředí naší školy a školního areálu. Po mnoha letech společné práce a velkých investicích máme školu, kterou se můžeme po stránce vybavenosti i kulturnosti prostředí právem pyšnit. To je zároveň i závazkem k další práci, protože je stále co zlepšovat.

Pokud budete jako rodiče žáků potřebovat něco projednat s vyučujícími nebo s vedením školy, prosím, domluvte si předem schůzku na určitý čas, protože ve škole jsme vázáni rozvrhem hodin. Mohlo by se stát, že daného pracovníka školy nezastihnete. Využívejte komunikace v průběhu školního roku. Ve škole pracuje školské poradenské pracoviště včetně speciální pedagožky školy. Kontakty najdete na webových stránkách školy. Řešte případné problémy svých dětí včas.

Mobilní telefony budou žáci nadále využívat ve výuce v souladu se školním řádem a žáci je smí používat v souladu s pokyny vyučujícího, např. pro řešení dané úlohy či vyhledávání informací týkajících se učiva. Zabavený mobilní telefon vracíme zákonnému zástupci žáka.

Do školy nedávejte dětem zbytečně cenné věci. Mnoho dětí se o ně neumí postarat a nechá je ve škole volně ležet. Ztráty a nálezy máme v ředitelně školy.

Rodiče či příbuzné žáků žádáme, aby se z bezpečnostních důvodů nezdržovali v prostorách školy déle, než je nutné. Prosím, nečekejte na své děti zejména v přízemí školy pod schodištěm směrem k jídelně a v šatnách. Na své děti můžete počkat před školou nebo ve vestibulu školy. U prvňáčků si výše uvedené vyžádá samozřejmě nezbytný čas.

V novém školním roce máme pro žáky zajištěné také plavání, bruslení, školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, exkurze. Jako škola se také účastníme mnoha projektů s cílem zvyšovat kvalitu výuky. Dále také nabízíme žákům mléko a ovoce do škol. Dětem budou nadále na základní škole zajišťovány i svačiny.

Budeme se též účastnit olympiád a soutěží jak v předmětech, tak ve sportu. Držíme našim žákům palce a věříme, že budou i nadále pokračovat na úspěšné vlně.

V pondělí 2. září má pršet. Žáci 2. až 9. ročníku vstoupí do školy přes šatny a budou mít s sebou přezůvky. U vchodu před vestibulem budou také připraveny návleky na obuv.


Závěrem Vám všem přeji úspěšný školní rok, pevné nervy a pevné zdraví.


Evžen Krob, ředitel školy

Copyright © 2009-2020 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet