Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Informace pro rodiče

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Informace pro rodiče - Školní družina
zahájení školního roku 2019/2020

2. 9. schůzka s rodiči po ukončení první vyučovací hodiny v 8.45 hod.
- podání informací v dané učebně žáka
- informace o provozu ŠD, odkaz na vnitřní řád školní družiny (webové stránky školy)
- vyplnění zápisního lístku
- číslo účtu školy a variabilní symbol žáka
- stanovená úplata za školské služby činí 1000,- Kč na pololetí, splatná nejpozději do 25. 9. 2019
- doklad o vyzvednutí žáka jinou osobou
- informace o přihlašování žáka do zájmových útvarů v rámci provozu školní družiny
- vybavení žáka do školní družiny

3. 9. 2019 pravidelný provoz školní družiny
Ranní provoz: 6.30- 7.40 hod., rodiče (žák) zvoní na zvonek - školní družina u hlavního vchodu, kamerový systém.
1.A učebna - žáci 1.A a 1.B
2.A učebna - žáci 2.A a 2.B
1.B učebna - žáci 3.A,3.B, 4.A a 4.B
Odpolední provoz dle učeben: 11.30 - 17.00 hod., rodiče (žák) zvoní na zvonek - školní družina u hlavního vchodu školy, kamerový systém.

 

Oddělení školní družiny:
1. oddělení 1.A učebna 1.A vychovatelka Bc. Jana Chlupová j.chlupova@zskraluvdvur.cz
2. oddělení 1.B učebna 1.B vychovatelka Tereza Černovská t.cernovska@zskraluvdvur.cz
3. oddělení 2.A učebna 2.A vychovatelka Soňa Vožehová s.vozehova@zskraluvdvur.cz
4. oddělení 2.B učebna 2.B (1.patro) vychovatelka Vladislava Petrlová v.petrlova@zskraluvdvur.cz
5. oddělení 3.A učebna 3.A(1.patro) vychovatelka Jana Kostrhůnová j.kostrhunova@zskraluvdvur.cz
6. oddělení 3.B učebna č. 52 vych. Denisa Laura Malířová (u tělocvičny) dl.malirova@zskraluvdvur.cz
7. oddělení 4.A,4.B učebna č. 4 (1.patro) vychovatelka Bc. Iva Meškanová i.meskanova@zskraluvdvur.cz


Kroužky - školní družina
2019/2020

Pondělí: Keramika 2.A 15.00 - 16.30
Tereza Černovská

Počítačový kroužek 3. - 4. tř. 15.00 -16.00
Bc. Iva Meškanová


Úterý: Keramika 2.B 15.00 -16.30
Bc. Jana Chlupová

Sportovní kroužek - 2.A, 2.B 15.15 - 16.15 SoňaVožehová

Středa: Keramika - 3.A, 3.B 15.00 - 16.30
Vladislava Petrlová


Čtvrtek: Keramika 3.A, 3.B 13.00 - 14.30
Růžena Petrášová

Šikovné ručičky 3.- 4. tř. 15.00 -16.30
Jana Kostrhůnová

Keramika - 2.B 15.00 -16.30
Vladislava Petrlová

Keramika - 2.A 15.00 -16.30
Růžena Petrášová


Naše školní družina se vedle pravidelné výchovně vzdělávací činnosti věnuje rozvoji zájmových aktivit dětí a dlouhodobě spolupracuje s níže uvedenými subjekty. V praxi to znamená, že si vedoucí kroužku vyzvedne děti a po skončení činnosti je předá p. vychovatelce.


Kroužky zajištěné smluvně s jinými subjekty.
Přihlašování od 2.9. 2019, kontakty na vedoucí kroužků u paní vychovatelky.

Pondělí: Judo 15.00 - 16.00
p. Dvořák

Basketbal 2.- 4. třída 14.45 -15.30
p. Šašek


Středa: Atleticko -softballový kroužek - 2- 4. tř. 15.00-16.00
Milan Maryška


Pátek: Judo 15.00 - 16.00
p. Dvořák


KROUŽKY - Domeček HOŘOVICE
Kroužky lze přihlásit - www.domecekhorovice.cz
Nabídka kroužků -viz. příloha (vloženo jako samostatná aktualita).

 

Copyright © 2009-2020 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet