Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktivně a společně

Projekt „Aktivně a společně"

Od 2. pololetí školního roku 2010/2011realizuje naše škola tento projekt, který je finančně podporován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z prostředků EU.

Obsah projektového záměru ZŠ Králův Dvůr

Cíl projektu:
- Inovace a zkvalitnění výuky především přírodních věd a jazyků.
- Podpoření individualizace v českém a anglickém jazyce (I. a II. stupeň), přírodovědy (I. stupeň).
- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
- Poznávání a zařazování nových metod výuky.
- Další vzdělávání učitelů především v oblasti ICT a cizích jazyků.
- Zapojení asistenta pedagoga pro žáky s SPU do výuky.
- Aktivnější zapojení žáků do procesu vyučování.
- Podpora prevence nežádoucího chování.

Zapojení učitelů do projektu:
- V rámci inovativních změn předpokládáme zapojení většiny učitelů I. i II. stupně ZŠ do tvorby nových materiálů pro výuku.
- Z hlediska individualizace předmětů se změny budou týkat učitelů českého jazyka I. stupně a učitelů anglického jazyka II. stupně, dále pak učitele přírodovědy na I. stupni ZŠ.

Zapojení žáků do projektu:
- Předpokládáme, že většina žáků školy bude mít užitek z realizace daného projektu, někteří v rámci individualizačních změn, ostatní při ověřování nových výukových materiálů během vyučování.

Výsledek projektu:
- Předpokládaným výsledkem projektu bude zařazování nových metod a přístupů do výuky, její zkvalitnění prostřednictvím nového technického vybavení (interaktivní tabule, počítače pro učitele i žáky aj.), nových výukových materiálů a v neposlední řadě i zřetelnější aktivní zapojení žáků do jednotlivých výukových aktivit.
- I po skončení projektu bude využíváno nově pořízeného technického vybavení a dále budou také využívány nově vytvořené výukové materiály vyučujícími.

V závěru dvouletého období, kdy bude projekt na škole realizován, budou vypracovány pracovní listy a hodnotící testy pro žáky i učitele, ve kterých budou formulovány otázky týkající se aktivit, které během projektu probíhaly. Věříme, že jejich vyhodnocení přinese pozitivní informace od učitelů i žáků.

Ing. Evžen Krob, ředitel školy
Mgr. Markéta Kindlová, zástupce ředitele školy

 


Copyright © 2009-2020 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet