Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

24.04.2019

Škola v přír.2.A a 2.B 19. až 24.5.

Hotel Javor, Krkonoše. Bližší informace podají p. uč. třídní Mgr. Křečková a Mgr. Meškanová..
24.04.2019

Škola v přírodě 3.B 19.až 24.5.2019

Smržovka. Bližší informace podá p. uč. třídní Mgr. Ledvinová Mayová.
15.04.2019

Klub mladého diváka 2.5.2019

Odjezd od školy ve čtvrtek 2.5.2019 ve 13,00 hod. Divadlo Na Fidlovačce.
15.04.2019

Škola v přírodě 4.B 29.4. až 3.5.

Doksy. Bližší informace podá třídní paní učitelka Mgr. Doležalová.
11.04.2019

Ředitelské volno 9.5. a 10.5.2019

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292     Králův Dvůr 8.4.2019   Věc: Ředitelské...

08.04.2019 - MAP rozvoje vzdělávání ORP Beroun

Město Beroun je realizátorem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.", reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009711 v rámci Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022

Cíle projektu/výstupy:
Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání v základních a mateřských školách v území ORP Beroun prostřednictvím budování a rozvoje udržitelného systému komunikace a spolupráce zřizovatelů, škol, organizací neformálního vzdělávání, rodičů, veřejnosti a dalších významných aktérů ovlivňujících vzdělávání v tomto území.
Projekt je zaměřen na podporu společného strategického plánování, sdílení, realizaci a evaluaci vzdělávacích aktivit navazujících na výstupy Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Beroun, který byl realizován v letech 2016 až 2018. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. tedy přímo navazuje na dosažené výstupy, definované priority a cíle předchozího projektu. V rámci projektu budou podporováni pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol formou mentoringu, síťování se zkušenými kolegy, navazování spolupráce s ostatními školami a dalšími vzdělávacími a kulturnímu subjekty, které se podílejí na vzdělávání dětí a žáků v regionu. Součástí projektu jsou aktivity podporující klíčové kompetence a rozvoj potenciálu všech dětí a žáků.
Projekt přinese systémovou změnu v podobě vytvoření koncepce vzdělávací politiky v regionu, nastavení procesů řízení a hodnocení kvality vzdělávání. Účelem projektu je nastavení spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v území ORP Beroun takovým způsobem, aby mohla pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

Do projektu se zapojilo 57 škol v území správního obvodu ORP Beroun (tj. 93,4 %) se souhlasem svých zřizovatelů.
Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz/

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP II. za naši školu: Ing. Evžen Krob

Dokument ke stažení

Copyright © 2009-2019 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet