Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

05.06.2019

Exkurze 3.A - Kladno 27.6.2019

Odjezd od školy v 8,00 hod. Bližší informace podá p. uč. třídní Mgr. Milfaitová.
05.06.2019

Závěrečná akademie šk. roku 26.6.

Sportovní hala Králův Dvůr, od 15,00 hod. Závěrečná akademie školního roku 2018/2019 ZŠ Králův Dvůr.
05.06.2019

Seznam pomůcek pro 1.třídu

Ve školním roce 2019/2020 obdrží prvňáčci veškeré učebnice a pracovní sešity. Dále žáci...
03.06.2019

Výlet 7.B 19. až 21.6. 2019

Cheznovice. Bližší informace podá p. uč. třídní Mgr. Šimková.
31.05.2019

Výlet 8.B 20.6.2019

Plzeň. Bližší informace podá p. uč. třídní Mgr. Radová.

20.03.2019 - Kritéria přijímání žáků do 1.tříd

Do Základní školy a Mateřské školy Králův Dvůr, Jungmannova 292, budou k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 děti přijímány na základě doložení trvalého pobytu dítěte a jeho zákonného zástupce ve spádové oblasti školy a dále dle souboru kritérií sestavených ředitelem školy, na jejichž základě bude stanoveno pořadí žadatelů. Při zápisu zákonný zástupce žáka předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu dítěte z ohlašovny pobytu, které nebude starší 2 měsíců. Veškeré potřebné dokumenty je nutné doložit v den zápisu.

Kritéria přijímání žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020:

1. věk dítěte dle zákona 561/2004 Sb. v platném znění
2. děti se stejným trvalým pobytem jako zákonný zástupce ve spádové oblasti školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr č.1/2019, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol zřízených městem Králův Dvůr
3. děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr č.1/2019, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol zřízených městem Králův Dvůr v platném znění
4. děti s trvalým pobytem v Králově Dvoře z jiné spádové oblasti města, kdy sourozenec již navštěvuje vybranou školu
5. děti s trvalým pobytem v Králově Dvoře mimo stanovenou spádovou oblast
6. ostatní

Doplňkové kritérium:
V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

Jak porozumět kritériím:


2. děti se stejným trvalým pobytem jako zákonný zástupce ve školském spádovém obvodu školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr
Zákonný zástupce žáka doloží trvalý pobyt dítěte dokladem z ohlašovny pobytu. Toto kritérium bude zohledněno v případě, že zákonný zástupce doloží užívací právo k místu trvalého pobytu dítěte - tj. prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí, jedním z následujících způsobů:
- předložením výpisu z katastru nemovitosti osvědčujícím, že zákonný zástupce žáka je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu místa trvalého pobytu dítěte. V tomto ohledu stačí také doložení výpisu z www.nahlizenidokn.cuzk.cz
- doložením kopie platné nájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese
- doložením písemného prohlášení vlastníka o souhlasu s užíváním objektu na dané adrese zákonným zástupcem žáka a uvedení případného rodinného vztahu zákonného zástupce žáka a vlastníka - včetně doložení trvalého pobytu zákonným zástupcem žáka.
- doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše

3. děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu školy dle Obecně závazné vyhlášky města Králův Dvůr
Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt dítěte. Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců, doloží zákonný zástupce žáka trvalý pobyt dítěte originálním dokladem z ohlašovny pobytu.

Ing. Evžen Krob, ředitel školy

 

Vymezení školských spádových obvodů pro šk. rok 2019/2020 najdete v dokumentech ke stažení.

 

Copyright © 2009-2019 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet