Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

19.08.2019

Šk.družina info, kroužky 2019-2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA Informace pro rodiče - Školní družina zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. schůzka s...
18.08.2019

SVČ Domeček Hořovice 2019-2020

Přehled zájmových útvarů SVČ Domeček Hořovice, odloučené pracoviště Králův Dvůr Den Název Od -...
13.08.2019

OPVVV VÝZVA Č. 02_18_063 ŠABLONY II

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY II....
09.08.2019

Papíromat pro žáky

Od nového školního roku mají žáci ZŠ Králův Dvůr k dispozici automat se školními pomůckami a věcmi...
09.07.2019

Termíny prázdnin 2019_2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých...

13.11.2014 - Let´s speak together

Zapojení rodilého mluvčího do výuky anglického jazyka pro žáky základní školy.

V letošním školním roce ZŠ Králův Dvůr spolupracuje s Centre for Modern
Education (CZ) v rámci projektu Let´s speak together!
Tento projekt si klade za cíl zkvalitnit výuku cizích jazyků. V rámci tohoto
projektu mohl být zapojen již od října letošního školního roku do výuky anglického jazyka
rodilý mluvčí. Žáci různých ročníků ZŠ tak mohou konverzovat s rodilou mluvčí
15 hodin týdně. Rodilá mluvčí vyučuje v hodinách ve spolupráci s vyučující anglického
jazyka. Dále také prohlubuje cizojazyčné kompetence vyučujících formou vzdělávání učitelů.
Projekt si rovněž klade za cíl zkvalitnit výuku anglického jazyka ve školách
pomocí zavádění nových vyučovacích metod do výuky. Zejména se jedná o metodu CLIL.
Ta je založena na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, EU a MŠMT.

Ing. Evžen Krob, ředitel školy

 

Let´s speak together

Copyright © 2009-2019 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet