Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

19.08.2019

Šk.družina info, kroužky 2019-2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA Informace pro rodiče - Školní družina zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. schůzka s...
18.08.2019

SVČ Domeček Hořovice 2019-2020

Přehled zájmových útvarů SVČ Domeček Hořovice, odloučené pracoviště Králův Dvůr Den Název Od -...
13.08.2019

OPVVV VÝZVA Č. 02_18_063 ŠABLONY II

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY II....
09.08.2019

Papíromat pro žáky

Od nového školního roku mají žáci ZŠ Králův Dvůr k dispozici automat se školními pomůckami a věcmi...
09.07.2019

Termíny prázdnin 2019_2020

Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých...

02.09.2011 - EU - peníze školám

 

Naše škola v rámci projektu EU - peníze školám čerpá od 1.2.2011 finanční prostředky z tohoto projektu.

Tyto finanční prostředky budou použity na zkvalitnění výuky a materiálního vybavení školy.

 

Projekt „Aktivně a společně"

Obsah projektového záměru ZŠ Králův Dvůr

Cíl projektu:

 • - Inovace a zkvalitnění výuky především přírodních věd a jazyků.
 • - Podpoření individualizace včeském a anglickém jazyce (I. a II. stupeň), přírodovědy (I. stupeň).
 • - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 • - Poznávání a zařazování nových metod výuky.
 • - Další vzdělávání učitelů především voblasti ICT a cizích jazyků.
 • - Zapojení asistenta pedagoga pro žáky sSPU do výuky.
 • - Aktivnější zapojení žáků do procesu vyučování.

Zapojení učitelů do projektu:

 • - Vrámci inovativních změn předpokládáme zapojení většiny učitelů I. i II. stupně do tvorby nových materiálů do výuky.
 • - Zhlediska individualizace předmětů se změny budou týkat učitelů českého jazyka I. stupně a anglického jazyka učitelů II. stupně, dále pak učitele přírodovědy na I. stupni.

Zapojení žáků do projektu:

 • - Předpokládáme, že většina žáků školy bude mít užitek zrealizace daného projektu, někteří vrámci individualizačních změn, ostatní při ověřování nových výukových materiálů během vyučování.

Výsledek projektu:

 • - Předpokládaným výsledkem projektu bude zařazování nových metod a přístupů do výuky, její zkvalitnění prostřednictvím nového technického vybavení (interaktivní tabule, počítače pro učitele i žáky aj.), nových výukových materiálů a vneposlední řadě i zřetelnější aktivní zapojení žáků do jednotlivých výukových aktivit.
 • - I po skončení projektu bude využíváno nově pořízené technické vybavení a vytvořené výukové materiály budou dále kdispozici všem učitelům.

V závěru dvouletého období, kdy bude projekt na škole realizován, budou vypracovány pracovní listy a hodnotící testy pro žáky i učitele, ve kterých budou formulovány otázky týkající se aktivit, které během projektu probíhaly. Věříme, že jejich vyhodnocení přinese pozitivní informace od učitelů i žáků.

 

 

Copyright © 2009-2019 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet