Vítáme Vás na stránkách ZŠ A MŠ Králův Dvůr

Naleznete zde kompletní informace o naší škole, rozvrhy hodin, plán akcí školy, fotogalerii, ukázky prací našich žáků, aktuality, kontaktní údaje atd.

Aktuality

05.06.2019

Exkurze 3.A - Kladno 27.6.2019

Odjezd od školy v 8,00 hod. Bližší informace podá p. uč. třídní Mgr. Milfaitová.
05.06.2019

Závěrečná akademie šk. roku 26.6.

Sportovní hala Králův Dvůr, od 15,00 hod. Závěrečná akademie školního roku 2018/2019 ZŠ Králův Dvůr.
05.06.2019

Seznam pomůcek pro 1.třídu

Ve školním roce 2019/2020 obdrží prvňáčci veškeré učebnice a pracovní sešity. Dále žáci...
03.06.2019

Výlet 7.B 19. až 21.6. 2019

Cheznovice. Bližší informace podá p. uč. třídní Mgr. Šimková.
31.05.2019

Výlet 8.B 20.6.2019

Plzeň. Bližší informace podá p. uč. třídní Mgr. Radová.

02.09.2011 - EU - peníze školám

 

       Naše škola v rámci projektu EU - peníze školám čerpá od 1.2.2011 finanční prostředky z tohoto projektu.

       Tyto finanční prostředky budou použity na zkvalitnění výuky a materiálního vybavení školy.

       

Projekt „Aktivně a společně"

Obsah projektového záměru ZŠ Králův Dvůr

Cíl projektu:

 • - Inovace a zkvalitnění výuky především přírodních věd a jazyků.
 • - Podpoření individualizace včeském a anglickém jazyce (I. a II. stupeň), přírodovědy (I. stupeň).
 • - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
 • - Poznávání a zařazování nových metod výuky.
 • - Další vzdělávání učitelů především voblasti ICT a cizích jazyků.
 • - Zapojení asistenta pedagoga pro žáky sSPU do výuky.
 • - Aktivnější zapojení žáků do procesu vyučování.

Zapojení učitelů do projektu:

 • - Vrámci inovativních změn předpokládáme zapojení většiny učitelů I. i II. stupně do tvorby nových materiálů do výuky.
 • - Zhlediska individualizace předmětů se změny budou týkat učitelů českého jazyka I. stupně a anglického jazyka učitelů II. stupně, dále pak učitele přírodovědy na I. stupni. 

Zapojení žáků do projektu:

 • - Předpokládáme, že většina žáků školy bude mít užitek zrealizace daného projektu, někteří vrámci individualizačních změn, ostatní při ověřování nových výukových materiálů během vyučování.

Výsledek projektu:

 • - Předpokládaným výsledkem projektu bude zařazování nových metod a přístupů do výuky, její zkvalitnění prostřednictvím nového technického vybavení (interaktivní tabule, počítače pro učitele i žáky aj.), nových výukových materiálů a vneposlední řadě i zřetelnější aktivní zapojení žáků do jednotlivých výukových aktivit.
 • - I po skončení projektu bude využíváno nově pořízené technické vybavení a vytvořené výukové materiály budou dále kdispozici všem učitelům.

V závěru dvouletého období, kdy bude projekt na škole realizován, budou vypracovány pracovní listy a hodnotící testy pro žáky i učitele, ve kterých budou formulovány otázky týkající se aktivit, které během projektu probíhaly. Věříme, že jejich vyhodnocení přinese pozitivní informace od učitelů i žáků.

 

 

Copyright © 2009-2019 Základní a mateřská škola Králův Dvůr
Developed by Kinet